Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për aplikim në Programin Matra Rule of Law / 14 nentor 2017

Komiteti i Helsinkit i Hollandës po pranon tashmë aplikime për dy programe trajnimi në kuadër të Matra Rule of Law,
Menaxhimi i Financave Publike dhe Decentralizimi dhe Pjesëmarrja Qytetare, të dyja për tu zhvilluar në Leiden dhe Hague nga 6 – 15 Qershor 2018. Afati i fundit për dërgimin e aplikimit është E Diela 1 Prill 2018.
Trajnimi për Menaxhimin e Financave Publike synohet të organizohet për nënpunësit civilë që punojnë në fushën e MFP – ose në fushën e tatimeve ose në Menaxhimin e Shpenzimeve Publike.
Trajnimi për Decentralizimin dhe Pjesëmarrjen Qytetare synohet të zhvillohet për nënpunësit civil të lartë dhe punonjësit politikëbërës në Ministritë Kombëtare apo pushtetin vendor për zhvillimin, implementimin dhe zbatimin e politikave të decentralizimit dhe qeverisjes lokale pjesëmarrëse në vendet respektive.
Formularët e aplikimit për të dy programet e trajnimit janë të disponueshme në adresën www.nhc.nl/matrarolt.Njoftime

Mbylle