Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për aplikim në Programin Matra Rule of Law / Datë 14.11.2017

Programi Matra Rule of Law per vitin 2018 eshte i hapur per aplikime ne lidhje me dy program "Integriteti i Nepunesve Civiile" dhe Administrimi i Drejtesise. Te dy aktivitetet zhvillohen ne periudhen 7 – 16 Mars 2018 ne Hage Hollande.
Integriteti i Nepunesve Civil  synon te perfshije nepunesit civile ne ministri dhe institucionet qeveritare te ngarkuara me zhvillimin dhe zbatimin e politikave te integritetit per nepunesit civile.
Administrimi i Drejtesise  kryesisht eshte per prokuroret, per administraten e prokurorise. 
Formularet e aplikimit jane te disponueshem ne adresen www.nhc.nl/matrarolt. Afati i fundit per dorezimin e aplikimeve eshte E Diela 7 Janar 2018.Njoftime

Mbylle