Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitet trajnues date 24-25 tetor 2017

Ne bashkepunim me Save the Children, Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme “Kujdestaria alternative me baze familjen-roli i gjyqesorit”!

Ky aktivitet eshte menduar te zhvillohet ne dy sesione nje ditore dhe konkretisht datat 24 - 25 tetor 2017, me pjesemarres gjyqtare dhe prokurore!

Objektivat e trajnimit: a) informimi i gjyqtareve/prokuroreve mbi kujdestarine alternative me baze familjen; b) ndarja e eksperiencave me eksperte homologe holandeze; c) rekomandime te grupit te gjyqtareve mbi permiresime te nevojshme ligjore ne kodin e familjes.

Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Arta Mandro; Margarita Buhali dhe Lehtesuese Etleva Bisha.

Eksperte te Save the Children Jeanette Satink - lektore e te dr familjare dhe te femijeve, Universiteti Leiden; Hansi van Wezel-gjyqtare gjykata shkalles se pare, Hage; Bep Van Sloten-konsulente nderkombetare ne fushen e kujdesit alternativ.

 Njoftime

Mbylle