Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitet trajnues date 24-25 tetor 2017

Ne bashkepunim me Save the Children, Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme “Kujdestaria alternative me baze familjen-roli i gjyqesorit”!

Ky aktivitet eshte menduar te zhvillohet ne dy sesione nje ditore dhe konkretisht datat 24 - 25 tetor 2017, me pjesemarres gjyqtare dhe prokurore!

Objektivat e trajnimit: a) informimi i gjyqtareve/prokuroreve mbi kujdestarine alternative me baze familjen; b) ndarja e eksperiencave me eksperte homologe holandeze; c) rekomandime te grupit te gjyqtareve mbi permiresime te nevojshme ligjore ne kodin e familjes.

Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Arta Mandro; Margarita Buhali dhe Lehtesuese Etleva Bisha.

Eksperte te Save the Children Jeanette Satink - lektore e te dr familjare dhe te femijeve, Universiteti Leiden; Hansi van Wezel-gjyqtare gjykata shkalles se pare, Hage; Bep Van Sloten-konsulente nderkombetare ne fushen e kujdesit alternativ.

 Njoftime

Mbylle