Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Pedagogjik. / 26 korrik 2017

Pas zhvillimit te mbledhjes se Keshillit Pedagogjik me date 24.07.2017, per verifikimin e dokumentacionit te depozituar nga ana e pedagogeve te Shkolles se Magjistrartures, te cilet kishin paraqitur shprehjen e interesit per anetar te KLP dhe marrjes se Vendimit te Keshillit Pedagogjik, Drejtori i Shkolles se Magjistratures therret mledhjen e Keshillit Pedagogjik per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te KLP nga Shkolla e Magjistratures.
 
Ne referim te nenit 140 te ligjit, 115/2016, diten e enjte me date  27 Korrik , ora 10.00, do te zhvillohet Mbledhja e Keshillit Pedagogjik, prane Shkolles se Magjistratures me kete rend dite:
1. Votimi per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te Keshillit te Larte te Prokurorise.Njoftime

Mbylle