Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitet Trajnues 5-6 Tetor 2017

  • Sesion Trajnues 5-6 Tetor 2017
Në kuadër bashkëpunimit me Misionin Euralius, është duke u zhvilluar aktiviteti trajnues me temë “Gjykimi në mungesë, sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim”.
Aktiviteti eshte planifikuar të zhvillohet në datat 5-6 Tetor me pjesëmarrjen e ekspertëve lokal dhe ndërkombëtarë nga Misioni Euralius. Në aktivitet trajtohen tema të ndryshme si
-          Gjykimi në mungesë sipas legjislacionit shqiptar, risitë e tij dhe çështje të zbatimit të tij në praktikën gjyqësore. Jurisprudenca kushtetuese dhe praktika gjyqësore e unifikuar
-          Kuptimi i gjykimit në mungesë për parimin e njohjes së ndërsjelltë në kuadrin ligjor të BE-së
-          Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut për Gjykimin në Mungesë
Njëkohësisht gjatë aktivitetit trajtohen edhe raste praktike nga vendi dhe nga përvoja ndërkombëtare. 
 
 
 
  • Sesion Trajnues 6 Tetor 2017
Në datën 6 Tetor në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës u zhvillua trajnimi i trajnerëve me temë: “Forcimi i efikasitetit dhe cilesisë së gjyqësorit në Shqipëri (SEJ II)” me pjesëmarrjen e ekspertes Dr. Marina Naumovska dhe me mbështetjen e konsulentëve kombëtar Znj. Aida Bushati dhe Mirela Bogdani. Ky është një projekt i përbashket midis Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës.
 Njoftime

Mbylle