Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Workshop me Kancelarët – Administrimi Gjyqësor si Profesion

                                                  25 Korrik 2017
 
Shkolla e Magjistraturës, me mbështetjen e Projektit të USAID – Drejtësi për të gjithë, organizon një workshop me Kancelarët e të gjitha gjykatave për të diskutuar kërkesat dhe kompetencat të reja që lidhen me rolin e tyre në kontekstin e paketës së reformës në drejtësi dhe ligjet përkatëse mbi organizimin e gjykatave si dhe administrimit gjyqësor efektiv.
Krahas kësaj, ky workshop synon të ofrojë një vështrim të përgjithshëm mbi programin e trajnimit (fillestar dhe vazhdues) si detyrim ligjor për Kancelarët, program i cili do të hartohet dhe zbatohet nga Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Ministrinë e Drejtësisë.
Kuptimi më i mirë nga ana e Kancelarëve se cfarë nënkupton një sistem gjyqësor transparent, i drejtë, efiçent dhe modern është thelbësore për garantimin e një sistemi gjyqësor të efektshëm. E vetmja mënyrë për arritjen e këtij objektivi është pasja e nëpunësve civilë gjyqësor të trajnuar mirë, të cilët janë të gatshëm të punojnë, të bashkëpunojnë dhe të kontribuojnë në konsolidimin e një sistemi gjyqësor të shkëlqyer në Shqipëri dhe kjo duhet të fillojë me Kancelarët. 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle