Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Notification for vacancy internal lecturer in the School of Magistrates

                                                      NOTIFICATION
 
The Directive Council of the School of Magistrates of the Republic of Albania declares a vacancy, internal lecturer in the School of Magistrates.
                                                                               
Applicant candidates might present close to the secretary of the School of Magistrates, their request and documents attached, within the date of 31.08.2017.
                                                  
Criteria of the selection of winning candidates are established in the article 264, of the Law no. 115/2016 «On the organs of the management of the justice system », as well as in the annex 11 of the Internal Regulation of the School of Magistrates.
 
Each applicant might take from the secretary of the School, the number of registration in protocol of the request for application.
 
 
The Directive Council of the School of Magistrates Informations

Mbylle