Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Thirrje për aplikime për pedagog të jashtëm / 6 korrik 2017

Shkolla e Magjistraturës është në procesin e hartimit të programit tematik për vitin akademik 2017-2018.
Me qëllim plotësimin e ekspertizës në Programin e Formimit Fillestar dhe në Programin e Formimit Vazhdues, ftohen të gjithë të interesuarit, të cilët dëshirojnë të përfshihen si trajnerë/ekspertë, e pedagog të jashtëm të Shkollës, të paraqesin kërkesën e tyre dhe dokumentacionin mbështetës pranë Shkollës së Magjistraturës. Për lehtësi analize dhe me qëllim eliminin e kostove postare, kërkesat do të dërgohen brenda datës 21 Korrik 2017 në adresën elektronike info@magjistratura.edu.al.
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim, si dhe procedura për përzgjedhjen e tyre gjendet në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, si dhe në Aneksin 11, pjesë e saj. 
 
Faleminderit për mbështetjen dhe mirëkuptimin.Njoftime

Mbylle