Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

TRYEZË E RRUMBULLAKËT – NDRYSHIMET NË KODIN E PROCEDURËS PENALE

                                         Tiranë, 19 Qershor 2017
 
Në bashkëpunim me OPDAT-in, Shkolla e Magjistraturës ka filluar realizimin e tryezave të rrumbullakët në lidhje me ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale. Janë për tu zhvilluar një sërë aktivitetesh në qytete të ndryshme të vendit si në Tiranë, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Korçë, dhe Shkodër. Programi i aktivitetit është hartuar duke u bazuar në shtyllat kryesore të ndryshimeve që janë bërë në Kodin e Procedurës Penale. Qëllimi i trajnimeve është është tërheqja e vëmendjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve tek ndryshimet kryesore që janë bërë.
 
Tematikat që trajtohen në këto takime janë:
-          Rëndësia e ndryshimeve në KPP. Filozofia e ndryshimeve dhe metodologjia.
-          Procedura e seancës paraprake. Roli i gjyqtarit të seancës paraprake.
-          Procedurat alternative: gjykimi i drejtëpërdrejtë, gjykimi i shkurtuar, urdhri penal dhe gjykimi me  marrëveshje.
-          Organizimi i prokurorisë. Organet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Çështje të kompetencës.
 
 Njoftime

Mbylle