Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Konferencë “Kultura Juridike dhe Reforma Kushtetuese në Shqipëri”

                              Firence, Itali  11-12 Maj 2017
 
Me ftesë të Universitetit të Firences, Departamentit të Shkencave Juridike, Drejtori i Shkollës, Z. Sokol Sadushi është ftuar të mbajë një kumtesë dhe të marrë pjesë në punimet e Konferencës Shkencore “Kultura Juridike dhe Reforma Kushtetuese në Shqipëri – Itinerare dhe prospektiva ndërmjet modeleve evropiane dhe specifikat kombëtare”.  Konferenca shkencore zhvillohet edhe në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Itali.
Në konferencë do të trajtohen nëntema të ndryshme të kësaj fushe dhe më konkretisht:
-          Një shekull kulturë juridike italo-shqiptare
-          Organizimi, pushtetet dhe roli i Këshillit të Lartë të Magjistraturës në Shqipëri
-          Modeli Italian i vetëqeverisjes së magjistraturës
-          Organizimi, pushtetet dhe roli i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Shqipëri
-          Të rejat dhe sfidat e funksionimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në procedimet disiplinare të gjyqtarëve
-          Perspektiva e avokaturës
 
 Njoftime

Mbylle