Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Notification on the completion of the procedure after the preliminary evaluation for the competition “Scientific Secretary for Publications/ Literary Editor”, with candidates

                                                             School of Magistrates 
 
Subject: Notification on the completion of the procedure after the preliminary evaluation “For the acceptance to the civil service”, for the competition “Scientific secretary for publications/Literary editor”, with candidates.
 
In the application of the Law no.152/2013 “On the civil clerk”, changed, Chapter IV “Acceptance to the civil service”, Article 22 and the Sentence of the Council of Ministers no. 243, date 18.3.2015 “On the acceptance, parallel move, period of proof and nomination in the executive category.”, for the competition for 1 (one) vacancy for the position “Scientific Secretary for publications/literary editor”, as follows:
For the declared competition for the position “Scientific Secretary for publications/literary editor”, next to the School of Magistrates, the presented candidates, within the deadlines established in the notification of the date 30.03.2017, are: Mrs. Albana Elmazi, Mrs. Anila Konomi, Mrs. Znj. Gentjana Avdiaj, Mr. Izet Duraku dhe Mr. Rinald Pacara. After the making of the preliminarily verification on the accomplishment of general and specific requirements in the declaration for competition, was observed that the five candidates meet the conditions for acceptance to the civil service and in the application of the Law no. 152/2013 “On the civil clerk”, Chapter IV “Acceptance to the civil service.”, article 22, and the Sentence of the Council of Ministers no.  243, date 18.3.2015 “On the acceptance, parallel move, period of proof and nomination in the executive category.”, this procedure is over with five valid candidates, after the procedure of the preliminary evaluation, which are:
1) Mrs. Albana Elmazi
2) Mrs. Anila Konomi
3) Mrs. Gentjana Avdiaj
4) Mr. Izet Duraku
5) Mr. Rinald Pacara
We notify that, the date, place, and time where will be done the competition will be declared after the date of 27/04/2017. In order to receive this information candidates might visit continuously the internet page of the School of Magistrates.
The above mentioned candidates are considered valid for this procedure.Informations

Mbylle