Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Propozimi i temave me interes për përfshirjen në kalendarin e Trajnimit Vazhdues për vitin akademik 2017-2018. / 12 prill 2017

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Tel: (04) 2468827/219; 2468826, Rr.”Elbasanit, (Pranë) Fakulteti i Gjeologji Minierave Tiranë.
 
 
Tiranë, më  12. 04.2017   
 
 
Drejtuar:  Të gjithë Gjyqtarëve dhe Prokurorëve         
 
Lënda: Propozimi i temave me interes për përfshirjen në kalendarin e Trajnimit Vazhdues për vitin akademik 2017-2018
 
 
Të nderuar Gjyqtarë e Prokurorë,
 
Ligji nr. 96/6.10.2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” në nenin 5 nënvizon se:
 
“Magjistrati ka të drejtë dhe detyrimin të marrë pjesë në programet e formimit vazhdues. Magjistrati ka të drejtë të propozojë tema trajnimi dhe të bashkëpunojë me Këshillin, me qëllim përmirësimin e programeve të trajnimit.”
 
Duke qenë se Shkolla e Magjistraturs është në procesin e hartimit të programit tematik për vitin akademik 2017-2018, mirepret dhe bën thirrje të hapur që të gjithë gjyqtarët e prokurorët të propozojnë tema konkrete me interes për ta brenda datës 11.05.2017.
 
Për lehtësi analize dhe me qëllim dhe eliminin e kostove postare, propozimet do të bëhen në adresën elektronike laura.pupa@magjistratura.edu.al.
 
Faleminderit për mbështetjen dhe mirëkuptimin.
 
 
                         DREJTOR
                  SOKOL SADUSHINjoftime

Mbylle