Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Notification on the list of winners of the competition Scientific Secretary for the Initial Training

In the application of Law no. 152/2013 “On the civil clerk”, changed, Chapter IV – “Acceptance to the civil service”, Article 22, point 5, and Chapter V – “Parallel move and promotion”, article 25 and the Sentence of the Council of Ministers no. 243, date 18.3.2015 “On the acceptance, parallel move, period of proof and nomination in the executive category.”, Chapter VII, point 22 we are publishing the notification on the list of winners of the competition for 1 (one) vacancy “Scientific Secretary for the Initial Training”, next to the Sector of Professional Formation.
 
Internal Commission on Parallel Move, at the end of the procedure of the structurised oral interview, declared the winners of the competition for the position “Scientific Secretary for the Initial Training”, next to the Sector of Professional Formation, as follows:
 
1.      Mr. Drini Pira with 70 points.Informations

Mbylle