Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vizitë Studimore për Shkëmbimin e Përvojave për Programin e Trajnimit Fillestar dhe Rekrutimin e Kandidatëve për Gjyqtarë dhe Prokurorë

Bordo 10-14 Prill 2017
 
Në kuadër të bashkëpunimit me Shkollën Kombëtare të Magjistraturës të Francës, me mbështetjen e Instrumentit TAIEX të Komisionit Evropian, po zhvillon një vizitë studimore në Shkollën Franceze një delegacion i Shkollës së Magjistraturës, i kryesuar nga Drejtori i Shkollës, Sokol Sadushi, dhe me përbërje Dashamir Kore, Pedagog përgjegjës për Stazhin Profesional, Prof. Arta Mandro, Përgjegjëse e Trajnimit të Vazhduar, Ela Qokaj, Kancelare e Shkollës, Borana Mustafaraj, Këshilltare Akademike dhe Ador Koleka, Përgjegjës për Formimin Profesional.
 
Vizita realizohet me synimin e marrjes në kontekst të reformës së drejtësisë në Shqipëri të praktikave më të mira nga Franca në lidhje me procedurat e përzgjedhjes, si dhe formimet fillestare dhe të vazhduara për gjyqtarët dhe prokurorët, dhe më konkretisht:
-          Testin psikologjik i përdorur për procesin e rekrutimit,
-          Kurrikulumi për formimin fillestar,
-          Përzgjedhja e stafit pedagogjik,
-          Tendencat e trajnimit dhe
-          Fushat për bashkëpunim të ardhshëm.
 
Gjatë vizitës delegacioni vizitojë dhe shikojë konkretisht procedurat e zhvilluara për rekrutimin dhe vlerësimin e aftësive të kandidatëve, organizimin e departamenteve, programin e stazhit profesional. Njëkohësisht, delegacioni do të marrë pjesë në dy aktivitete trajnimi profesional me tematika si përgjegjësia civile në procesin penal si dhe regjistrimi i të dhënave në procesin penal.
 
Në mbyllje të aktivitetit do të realizohen konkluzionet e vizitës si dhe do të bisedohet për vazhdimin e bashkëpunimit me shkollën franceze me aktivitete reciproke. 
 
 Njoftime

Mbylle