Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

SESION TRAJNUES 1-2 Mars 2017 dhe 2-3 Mars 2017

 SESION TRAJNUES 1-2 Mars 2017:
 
Trafikimi i qënieve njerëzore dhe shfrytëzimi për punë. Veçoritë që paraqesin subjektet e veçanta. Teknikat e hetimit pro-aktiv. Të drejtat e viktimave gjatë procedimit penal. Trafikimi dhe shfrytëzimi për punë i fëmijëve, format e reja të këtij trafikimi. Dallimi mes figurave të veprave penale të lidhura me to. Studimi i përvojave të krahasuara.
Ekspertë:Dritan Rreshka, Aurela Anastasi, Ekspertë të Komitetit Hollandez te Helsinkit
Lehtësuese: Doloresa Musabelliu
 
 
 
                          SESION TRAJNUES  2-3 Mars 2017:
 
Procedura administrative në vështrim të Kodit të ri.
·         Ndryshimet e sjella në raport me kodin e mëparshëm.
·         Mjetet e mbrojtjes së të drejtave e interesave të palëve në procedurat administrative.
·         Heshtja administrative: kuptimi dhe aplikimi i saj. Dallimi nga mosveprimi.
·         Afatet në procedurat administrative.
Elementet e procesit të rregullt ligjor në procedimin administrativ.
Ekspertë:Ardian Dvorani, Kastriot Selita/ Eralda Methasani
Lehtësues:Sokol Ibi
 
 Njoftime

Mbylle