Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Procesi i Votimit për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të KLGJ dhe KLP / 20 shkurt 2017

Sot më datë 20.02.2017, u mblodh Këshilli Pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës i thirrur nga Drejtori I Shkollës së Magjistraturës, në zbatim të neneve 42 dhe 140 të Ligjit 115/2016 “ Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” për përzgjedhjen nëpërmjet votimit nga trupa e pedagogëve të Shkollës së Magjistraturës, të kandidatëve për anëtarë të KLGJ dhe KLP.
Procesi i votimit ishte i hapur dhe në të morën pjesë 14 anëtarë të Këshillit Pedagogjik me të drejtë vote dhe një përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë, si vëzhgues për ndjekjen e këtij procesi.
Komisioni i Votimit i zgjedhur me short nga rradhët e anëtarëve të Këshillit Pedagogjik shpalli rezultatin e votimit si më poshtë:
Z. Ilir Panda shpallet fitues, si kandidat për anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Znj. Alma Faskaj (Vokopola) shpallet fituese, si kandidate për anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle