Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Thirrje per mbledhjen e Keshillit Pedagogjik ne date 20 Shkurt 2017 / 16 shkurt 2017

                                                NJOFTIM
 
Pas zhvillimit te mbledhjes se Keshillit Pedagogjik me date 06.02.2017, per verifikimin e dokumentacionit te depozituar nga ana e pedagogeve te Shkolles se Magjistrartures, te cilet kane shprehur interesin per anetar te KLGJ dhe te KLP dhe pas Vendimit te Keshillit Pedagogjik te kesaj date, Drejtori i Shkolles se Magjistratures therret mbledhjen e Keshillit Pedagogjik per votimin per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te KLGJ dhe te kandidatit per anetar te KLP, nga pedagoget e Shkolles se Magjistratures.
 
 
Ne referim te neneve 42 dhe 140 te ligjit, 115/2016, diten e hene, me date 20. Shkurt, ora 12, do te zhvillohet Mbledhja e Keshillit Pedagogjik, prane Shkolles se Magjistratures me kete rend dite:
1. Votimi per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te Keshillit te Larte Gjyqesor 
2. Votimi per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te Keshillit te Larte te Prokurorise.
 
Per administrimin e procesit te votimit do te krijohet nje komision votimi, me short, i perbere nga anetaret e Keshillit Pedagogjik,rregullat e te cilit parashikohen ne nenet 42-46 dhe 140-144 te ligjit 115/2016.
 
DREJTOR 
SOKOL SADUSHINjoftime

Mbylle